باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست

:|

2021/10/25 - 19:28
دیدگاه
sun

و ستاره سوخته عشق را پناهی نیست

1400/08/3 - 19:47 ·
Nazgol

اوخی

1400/08/3 - 20:39 ·
mohsen3335

اوخی رو به شبنم بگو که {-7-}

1400/08/4 - 03:08 ·
1angel

تولدت مبارک محسن بهترین ها رو برات آرزو میکنم دلت شاد و لبت خندون آرزوهات خاطره شن رفیق{-a153-}{-a158-}{-a155-}

1400/08/4 - 09:58 ·
mohsen3335

ممنون فری جان {-41-}
لطف داری .. امیدوارم تو هم به همه ارزوهات برسی {-35-}{-35-}

1400/08/4 - 11:10 ·
1angel

خواهش محسن جان...کیکو کی باید بخوریم{-18-}

1400/08/4 - 11:24 ·
mohsen3335

هر وقت کادو اوردی {-18-}{-18-}

1400/08/4 - 11:26 ·
1angel

همون کادویی ک میخاستی واسه تولدم بدی ندادی واسه خودت{-a105-}

1400/08/4 - 11:28 ·
mohsen3335

چی بود ؟
اهان همون نارنگیا بود دیگه {-18-}{-18-}

1400/08/4 - 11:30 ·
1angel

نوچ بجز اون بود...اون ک آشانتیون بود{-18-}

1400/08/4 - 11:36 ·
Nazgol

عه تولد محسنه خب کیک بده کیک تولد بده تنهایی بخورم

1400/08/4 - 11:41 ·
mohsen3335

مرسی نازگل .. ایشالا تو هم به هرچی میخای برسی {-34-}
لطف کردی تبریک گفتی و کادو اوردی {-33-}

1400/08/4 - 14:37 ·
mohsen3335

فری چی بود ؟ {-36-}

1400/08/4 - 14:39 ·
1angel

کادو گفتی ی چیز خوب و بهتر ...{-a88-}

1400/08/4 - 16:08 ·
Nazgol

{-32-}من اصن بودنم کادو هست برات {-32-}

1400/08/4 - 16:55 ·
mohsen3335

اصن فری بیا نازگل مال تو خودش کادوعه {-33-}{-33-}

1400/08/4 - 19:09 ·
1angel

اون مال خودت .‌..من فقط نقدی قبول میکنم

1400/08/4 - 21:43 ·
mohsen3335

{-34-}{-33-}

1400/08/5 - 10:09 ·
Nazgol

بیتربیوت منو به این و اون نده

1400/08/5 - 12:33 ·
1angel

{-a105-} خندم گرفت

1400/08/5 - 12:39 ·
1angel

محسن هدیه رو وا نکرده پس فرستاد {-18-}

1400/08/5 - 12:39 ·