گاهـــی احساس میڪنمــ روی دستـــــ خـدا مــانده اَم

خســتہ اَش ڪردم خــودش هــم نــمــیــدانـــــــد با من چــہ ڪــنـد...


2021/10/25 - 22:46 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
شعر-درمورد-ناامیدی-از-زندگی.jpg
شعر-درمورد-ناامیدی-از-زندگی.jpg · 640x427px, 33KB
دیدگاه
yasi

خودت راه پیدا کن بذا خدا استراحت کنه

1400/08/3 - 22:58 ·
Amiiir

گشتم نبود نگرد دست از ما بهترونه

1400/08/3 - 23:13 ·
yasi

من که خیلی وقته دست از گشتن کشیدم

1400/08/3 - 23:15 ·
roya15

خدایی نمردی ی پست گذاشتی ک ب دل نشست

1400/08/3 - 23:33 ·
error

اوف چ پست نانازی گذاشتی

1400/08/4 - 00:05 ·
Reza14

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده {-7-}

1400/08/4 - 01:25 ·
Amiiir

رضا ببین چه پست دختر کشی گذاشتم یاد بگیر ...الان به هرکدوم پیشنهاد ازدواج بدم بی چون و چرا جواب مثبت میدن

1400/08/4 - 18:47 ·
error

کی گفته من جواب مثبت میدم:|

1400/08/4 - 19:54 ·
Amiiir

یه نخ سیگار مالبرو واست میخرم راضی میشی پولم به پاکتش نمیرسه

1400/08/4 - 20:59 ·
error

عه فک کردی با سیگار میتونی خرم کنی؟ {-9-}

1400/08/5 - 01:16 ·
Reza14

ایول امیر جان دقیقان ، کارت درسته ، فاطی جوابمثبتو داد {-7-}

1400/08/5 - 02:06 ·
error

رضا بزنم شتکت کنم، کی جواب مثبت دادم عاخه{-18-}

1400/08/5 - 09:47 ·