[لینک ضمیمه]
عاشقش شدی پاش
مثل این اون نپر...❤
2021/10/26 - 00:27
پیوست عکس:
Evan-Band-Binazire-Eshgh.jpg
Evan-Band-Binazire-Eshgh.jpg · 500x500px, 18KB
دیدگاه
mehrrsa

{-a158-}

1400/08/4 - 00:47 ·
Farid

بزن پلی با هم گوش کنیم موزیک امشبه عزیزم
گوزلم{-29-}

1400/08/4 - 00:50 ·
mehrrsa

گیتار زدن من بدرد برنامه پلنگ صورتی میخوره{-11-}

1400/08/4 - 01:01 ·
Farid

یادت میدم گفتم ک{-34-}

1400/08/4 - 01:05 ·
mehrrsa

اراره اره بستتی نیم متری عمرا یادم بره {-7-}

1400/08/4 - 01:07 ·
1angel

واقعا چنین کسی پیدا میشه تو این زمونه

1400/08/4 - 01:10 ·
Farid

مهرسی اونم یدونه {-7-}

1400/08/4 - 01:15 ·
Farid

فرشته مرد اگ مرد باشه سر حرفش میمونه

1400/08/4 - 01:16 ·
mehrrsa

بازم خسیس شدیا {-6-}

1400/08/4 - 01:16 ·
Farid

عه مهرسی تازه اونم با ماشین تو میریم خخخخخخ بستنی نیم متری اختمال اب شدنش هس روکش ماشینم نو انداختم{-33-}

1400/08/4 - 01:22 ·
mehrrsa

{-11-}ماشین کنترلی دارما فرید جامیشی توش{-18-}

1400/08/4 - 01:37 ·
Farid

ای کلک من ک میدونم ماشینت چیه
عب نداره من میارم بسنی اب شه کار خودته تمیز کردنش حساسما{-33-}

1400/08/4 - 03:48 ·
mehrrsa

ماشین ندارم والا ی کنتربلی داریم فک کنم فقط ی پات توش جاشه{-11-}

1400/08/4 - 01:41 ·
Farid

خخخخخخخخ پامم جا نمیشه
با مال من میریم ولیعصر شمالیو یطزفه{-7-}

1400/08/4 - 01:45 ·
mehrrsa

انشالله{-29-}

1400/08/4 - 01:57 ·
Farid

{-29-}

1400/08/4 - 02:00 ·
Toot

عالی بود آقا فرید

1400/08/4 - 06:20 ·
Farid

ممنون زنده باشی {-35-}

1400/08/4 - 17:31 ·
Toot

بزرگوارید☆☆☆

1400/08/4 - 17:48 ·
Farid

چ ستاره های اشنایی {-36-}

1400/08/4 - 17:53 ·
Toot

دیگه از آسمون چیدم

1400/08/4 - 17:55 ·