تو مرا پیدا کردی...
همانند سراسیمگی پرنده‌ای راه گم کرده در اندرون خانه‌ای ...

2021/10/27 - 12:12
پیوست عکس:
406ee3b77bcf2dd9f41b5c75f82a3963.jpg
406ee3b77bcf2dd9f41b5c75f82a3963.jpg · 600x600px, 52KB
دیدگاه
Nazgol

{-38-}{-38-}

1400/08/5 - 12:35 ·
yasi

چی شد عزیزم؟

1400/08/5 - 12:36 ·
masood

لایک داری {-35-}

1400/08/5 - 13:50 ·
yasi

مرسی لایک به حضورت مسعود{-35-}

1400/08/5 - 13:59 ·
masood

خواهش مهربــون {-35-}

1400/08/5 - 14:08 ·
yasi

{-a153-}

1400/08/5 - 14:11 ·