همــه ی مـــا

فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک

اتفــــاق ســـاده ایـــم

کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ،

یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم

2021/10/27 - 16:58
پیوست عکس:
استوری-عاشقانه-9.jpg
استوری-عاشقانه-9.jpg · 704x1254px, 47KB
دیدگاه
mahshid78

زیبا بود لایکییییییییی{-35-}

1400/08/5 - 19:23 ·
mehrrsa

مرسی عزیزم

1400/08/5 - 19:26 ·