آرامش چشمان تو را مهتاب ندارد

این صید گرفتار و پریشان دو ابروست

ارس آرامی...
2021/10/27 - 20:54
پیوست عکس:
nody-عکس-دختر-تنها-در-غروب-افتاب-1625012121.jpg
nody-عکس-دختر-تنها-در-غروب-افتاب-1625012121.jpg · 660x760px, 49KB
دیدگاه
Farid

{-35-}

1400/08/5 - 20:55 ·
mehrrsa

مرسی فرید جان {-a107-}

1400/08/5 - 20:56 ·