با من حرف بزن
همین یک لحظه سکوتت برایم سال ها گذشت
شاید محو چشم هایت باشم
شاید حضورت تپش قلبم را تند و تند تر کند
اما صدایت آرامشش از جنس دیگریست
2021/10/27 - 21:00
پیوست عکس:
Single-female-profile-picture-29.jpg
Single-female-profile-picture-29.jpg · 550x681px, 17KB
دیدگاه
Farid

{-29-}

1400/08/5 - 21:02 ·
mehrrsa

{-a168-}

1400/08/5 - 21:03 ·