اینقدر “تعویض” نکن

به خدا گاهی میتوان رابطه ها را “تعمیر” کرد

حتی با یک لبخندِ عاشقانه...
2021/10/28 - 10:56 در بوشهری ها
دیدگاه
mehdi1360

یه طرز ا روابط قابل تعمییر نیست بای تعویض‌‌ شه چون رابطه ای که توش‌‌‌ دروغ‌ و تظاهر به دوست داشتن باشه همون بهتر که دیگه تعمیر نشه

1400/08/6 - 16:04 ·
ber99keh

{-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/08/8 - 07:56 ·
mehdi1360

قربونت برم مرسی خوشگلم

1400/08/8 - 09:52 ·
ber99keh

فدات
خواهش گلم

1400/08/8 - 09:56 ·
mehdi1360

عه خدا نکنه زندگی من

1400/08/8 - 11:16 ·
ber99keh

{-35-}{-41-}{-35-}

1400/08/8 - 11:19 ·
mehdi1360

بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسطسسسطسسسششششششششش

1400/08/8 - 11:22 ·
ber99keh

{-49-}{-49-}{-49-}

1400/08/8 - 11:23 ·
mehdi1360

ای جونم اونقدر این بوسه طولانی بود که سایت برای چند لحظه برلی من هنگ کرده یود

1400/08/8 - 11:25 ·