سلام باب
حالد چطورس (๑°3°๑)

2021/10/28 - 19:20
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۲۸_۱۹۱۸۴۱.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۲۸_۱۹۱۸۴۱.jpg · 719x720px, 103KB
دیدگاه
-extraordinary-

سلام پاتریک
حالم خوبس
توچیطوریایی چش سفید{-a163-}اخرش چشاتو درمیارم{-a105-}

1400/08/6 - 19:31 ·
-extraordinary-

تومگه فردا قلمچی نداری؟اینجا چه میکنی؟{-a139-}{-a105-}

1400/08/6 - 19:33 ·
-extraordinary-

رتبت زیر هفت هزاربیاد کشتمت{-33-}

1400/08/6 - 19:33 ·
mahii

قلمچی نرفتم
حرف اخر رفتم
حسابی درس مخونی؟؟
خو یه کوچولو هم باید بیایم مجازی دیگه{-62-}
خودت اینجا چیکار میکنی؟ {-a70-}

1400/08/6 - 21:04 ·
-extraordinary-

عاممم اونم خوبه{-7-}
اره باوو
روزی 7 تا8 ساعت میخونم{-7-}بعدا بیشترش میکنم
اره باید بیایم بقیرو سرکاربذاریم{-a105-}

1400/08/7 - 17:33 ·
mahii

{-18-}{-7-}آفریییین تبارک الله احسن الخالقین
براووووو براووو
{-11-}
ببیشترررر تر بخووون
اره اینکارو نکنیم میپوکیم{-5-}

1400/08/9 - 11:17 ·
-extraordinary-

{-2-}{-33-}قربونت
بوس بهت

1400/08/10 - 15:18 ·
mahii

{-49-}

1400/08/14 - 16:20 ·
-extraordinary-

{-41-}

1400/08/14 - 19:51 ·

باز نشر توسط