اگر نبودم
بی شک تمام
شوند...
2021/10/29 - 10:46
پیوست عکس:
IMG_20211029_102451_216.jpg
IMG_20211029_102451_216.jpg · 1280x1278px, 109KB
دیدگاه
mehrrsa

نگاهتــــ را گره بزن
به هـــر لحظه من
حس امنیتــــ می گیرم
وقتی تـــــــو
درگیـــر منی

1400/08/7 - 12:24 ·
Farid

نِصف ات را کِ خوردی
بیا را عوض کنیم
در های شهر
نمیشود یکدیگر را !!! {-41-}

1400/08/7 - 23:15 ·