طوری در دلت می نشینم
که کسی به غیر من
جا نشود...


2021/10/29 - 11:59
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۲۴-۱۰۰۹۰۵_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۲۴-۱۰۰۹۰۵_MoboTel.jpg · 719x902px, 419KB
دیدگاه
Nazgol

عر جا نداره

1400/08/7 - 12:01 ·
mohsen3335

اصلا . {-7-}

1400/08/7 - 12:05 ·
roya15

تصویر لایک {-34-}

1400/08/7 - 16:22 ·
-extraordinary-

{-a105-}محسن چقد گنده ای که همه فضاهارو اشغال میکنی؟{-a105-}

1400/08/7 - 17:37 ·
mohsen3335

لایک به تو رها .

1400/08/7 - 19:36 ·
mohsen3335

نگین جایی ک من هستم کسی دیگه حق ورود نداره {-34-}

1400/08/7 - 19:37 ·
-extraordinary-

اهوک
علاحضرت همایونی تشریف دارید؟{-18-}

1400/08/7 - 19:38 ·
mohsen3335

{-a107-}{-a107-}

1400/08/7 - 19:41 ·
-extraordinary-

{-15-}{-54-}

1400/08/7 - 19:41 ·
Nazgol

120 کیلو

1400/08/7 - 19:41 ·
Farid

به به

1400/08/9 - 19:29 ·
mohsen3335

به . به . به حضورت فرید

1400/08/9 - 19:30 ·
Farid

فناتم رفیق چش مایی{-41-}

1400/08/9 - 19:33 ·