‏ممکنه یکی تو زندگیمون باشه بارها ببخشیمش. نه به خاطر اینکه مستحق بخشیده شدنه فقط دلمون نمیخواد از دستش بدیم.

2021/10/29 - 19:23 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-29_19-17-50.jpg
photo_2021-10-29_19-17-50.jpg · 1061x1280px, 180KB