صبح بخیرهایت باغچه‌های دلم را شکوفا می‌کند، تو تکرار کن تا غنچه بدهند گلهای قلبم...
2021/10/29 - 20:04 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-29_19-26-54.jpg
photo_2021-10-29_19-26-54.jpg · 1280x842px, 59KB
دیدگاه
nooor

صب بخیر؟!!
الان؟؟؟
ینی این موقع شب بیاد بت بگه صببخیر داتام؟
{-7-}

1400/08/7 - 20:05 ·
datam

نه خودش میدونه که صبح باید بیاد بگه اینو از الان براش گذاشتم که بدونه{-7-}

1400/08/7 - 20:08 ·
nooor

خدا برا هم حفظتون کنه داتام عشقتون پایدار تا پای دار{-7-}

1400/08/7 - 20:10 ·
datam

ممنونم سپیده جان لطف داری {-a107-}

1400/08/7 - 20:11 ·
nooor

{-29-}{-35-}

1400/08/7 - 20:14 ·