بعضی وقت‌ها، برای دوست داشتن یه نفر، باید یه غریبه بمونی ...!
2021/10/29 - 20:15 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-29_20-12-03.jpg
photo_2021-10-29_20-12-03.jpg · 980x490px, 38KB
دیدگاه
nooor

ینی اونی ک میاد بت میگه صببخیر ی غریبس؟{-14-}

1400/08/7 - 20:17 ·
datam

نه سپیده اشتباه نکن من خودم باید غریبه بمونم برای اون

1400/08/7 - 20:25 ·
nooor

تو غریبه باشی اون اشنات؟!مگه میشه مگه داریم!!همیشه پیچیده بودی داتام{-16-}

1400/08/7 - 20:26 ·
datam

من پیچیده نیستم سپیده وقتی غریبه بمونی بشتر دوست داره وقتی غریبه باشی بیشتر میخواتت بیشتر احترامتو داره وقتی فهمیده دوستش داری شروع میکنه آزار و اذیت .....

1400/08/7 - 20:29 ·
nooor

باهات موافقم
خاصیت دوست داشتن همینه

1400/08/7 - 20:41 ·
datam

دقیقااااا

1400/08/8 - 19:01 ·