فقط برای اینکه بعد یک روز یا یک هفته نتیجه ای نمیبینی، تسلیم نشو.
شاید تو تغییرات رو نبینی ولی هر تصمیم عاقلانه ای که میگیری به نحوی که حتی فکرشم نمیکنی، روت تاثیر میذاره...
#عکس_پروفایل
2021/10/30 - 09:52