در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت


تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود . . .


2021/10/30 - 18:38
دیدگاه
Reza14

حالا نیم نمره کم شده چی میشه {-7-}

1400/08/8 - 18:58 ·