باید بروم...
دلتنگ که شدی
گلدان کوچک پشت پنجره را ببوس!
من، یک روز که خیلی دلتنگت بودم
دلم را همان‌جا خاک کردم...

2021/10/30 - 20:01
پیوست عکس:
IMG_20211030_200222_046.jpg
IMG_20211030_200222_046.jpg · 749x750px, 33KB