..

در نگنجد عشق در گفت و شنید
عشق، دریایست قعرش ناپدید ...


2021/10/31 - 10:28
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۳۱-۱۰۱۷۰۵_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۳۱-۱۰۱۷۰۵_MoboTel.jpg · 719x971px, 344KB
دیدگاه
masood

لایکـــــی داداشـــــم {-a99-}

1400/08/9 - 11:13 ·
mohsen3335

قربانت

1400/08/9 - 11:23 ·