گو خلق بدانند
که من عاشق و مستم
آوازه درست است که من توبه شکستم

بند همه غم‌های جهان بر دل من بود
در بند تو افتادم
و از جمله برستم...

2021/10/31 - 18:01
پیوست عکس:
20211031_180107.jpg
20211031_180107.jpg · 630x597px, 179KB
دیدگاه
mohsen3335

متن و تصویر لایک

1400/08/9 - 18:09 ·
yasi

مرسی محسن لایک به حضورت{-35-}

1400/08/9 - 18:11 ·
Nazgol

تصویر مورد دار{-2-}

1400/08/9 - 18:20 ·
yasi

نازی تقدیم نگاهت{-34-}{-41-}

1400/08/9 - 18:23 ·
Farid

عالی بیگ لایک یاسی جان{-29-}

1400/08/9 - 19:05 ·
yasi

مرسی فرید نگاهت عالیه {-35-}

1400/08/9 - 20:16 ·