من تورا وقتی که مال من هستی دوست دارم....
هیچکس عاشق وسایل عمومی نمیشود....
من هنوز هم مثل۱۰۰ سال قبل فکر میکنم،،، چون برای ۱۰۰ سال بعد تورا
2021/10/31 - 20:06
دیدگاه
mohammad123

من تورا وقتی که مال من هستی دوست دارم....
هیچکس عاشق وسایل عمومی نمیشود....
من هنوز هم مثل۱۰۰ سال قبل فکر میکنم،،، چون برای ۱۰۰ سال بعد تورا میخواهم .

1400/08/9 - 20:07 ·
tanaz1380

{-35-}

1400/08/9 - 20:07 ·
mohammad123

ممنونم. {-35-}

1400/08/9 - 20:08 ·
tanaz1380

خواهش میکنم{-35-}

1400/08/9 - 20:08 ·