یه سوال میگم بعضی ها کنتراتی کار می کنند یا متری مجال نمی دهند در پست گذاشتن.خخخخخ

2021/11/01 - 09:53
دیدگاه
mohammad123

خخخخخ

1400/08/10 - 09:55 ·
off

اینا از اون کارمندان انقلابی گروه نایس فان هستند ما که شورش کردیم در حبس به سر می بریم .خخخخخخخخ

1400/08/10 - 09:56 ·
mohammad123

هر پستی 10 هزار تومان.. خخخ

1400/08/10 - 09:59 ·
off

نه پس چرا من قبلا کار می کردم هیچی که نمی دادن فحش هم می دادن یا پست های که مو می گذاشتم مورد داشته یا اینا منو به چشم نفوذی می دیدن.خخخخخ

1400/08/10 - 10:01 ·
mohammad123

خب هر گلی یه بویی داره. حتما اونا گل سوسن و سنبل هستن. تو کاکتوسی... {-18-}

1400/08/10 - 10:03 ·
off

حتما شک نکن حالا چرا منو بیرون نمی کنند برا چی نگه داشتن اینو کجای دلم بذاروم.خخخخخخ

1400/08/10 - 10:16 ·
mohammad123

خب توی یه باغ گل باید همه جوره گلی باشه دیگه. تو بری کاکتوس نداریم... خخخخ

1400/08/10 - 10:40 ·
off

عخی عخی عخی ممنونم بابت این همه محبتتون.خخخخخخ{-33-}

1400/08/10 - 15:11 ·
mohammad123

قربانت قابل نداشت... {-7-}

1400/08/10 - 15:15 ·
off

چقدر تو با محبتی چقدر من تو رو دوس دارم .خخخخخخ

1400/08/10 - 15:18 ·