تو کلاس اندیشه اسلامی بودیم ؛
استاد گفت قال رسول الله :

منم داد زدم : النکاحو سنتی !
نمیدونم چرا بیرونم کردن:(
مگه همیشه بعدش همینو نمیگن
2021/11/01 - 17:29
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/10 - 17:31 ·
Reza14

کوف خوشش اومد {-7-}{-18-}

1400/08/10 - 17:34 ·
ber99keh

دارم به ضایع شدن تو می خندم {-18-}{-18-}{-18-}

1400/08/10 - 17:35 ·
Reza14

اگه گذاشتم از خونه بری بیرون حالا ببین {-18-}

1400/08/10 - 17:39 ·
ber99keh

مامان رضا میخاد با خرس و پلنگاش بره شمال {-a91-}{-a91-}{-a91-}

1400/08/10 - 17:42 ·
Reza14

دروغ میگه مامی جون بیا بگرد منو {-7-} لنت سان یونگ جون بر ت باد فرشته خب {-18-} دربه در فضول {-18-}

1400/08/11 - 01:41 ·
ber99keh

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/08/11 - 08:24 ·