حریم خصوصی من تو خانواده
2021/11/02 - 10:03
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_10-04-40.jpg
photo_2021-11-02_10-04-40.jpg · 1080x1244px, 84KB
دیدگاه
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/08/11 - 10:04 ·
gholamali

می بینی اصلا چقدر من خصوصی هام زیباست.خخخخخخ

1400/08/11 - 10:05 ·
ber99keh

خیلی زیباست حرف نداره{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/11 - 10:07 ·
gholamali

عخی عخی اصلا خصوصی های مو یطوری عمومی هم ببخشیدا غلط کنه در اون حد باشه.خخخخخخخ

1400/08/11 - 10:09 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/11 - 10:12 ·
gholamali

پسندته قشنگ معلومه .خخخخخخخ

1400/08/11 - 10:13 ·
ber99keh

خیلی عالیه

1400/08/11 - 10:14 ·
Nazgol

عخی

1400/08/11 - 10:26 ·
gholamali

میگم از در نشد از دیوار قشنگ میشع یه سری بهمون بزن .خخخخخخ{-33-}

1400/08/11 - 10:28 ·
gholamali

{-a105-}عخی
چرا اینطوریه بذارید من برم .خخخخخ{-a82-}

1400/08/11 - 10:29 ·
ber99keh

حتما همسایه {-18-}{-18-}{-18-}

1400/08/11 - 10:33 ·
gholamali

{-18-}یه چیزی فهمیدی تنها آدمی که مو می تونم به زبان آبودانی اذیتش کنم بعدش نپرسه چی خودت هسی
ینی یه ایطو چیایی تو خودت برا خودت داری
میگو همسایه صبح نون سرو زدی با گچه پیاز دارعه بوی دهنت میاد .خخخخخخ{-33-}

1400/08/11 - 10:36 ·
gholamali

مو دیگه بروم باجازه تون
ولی مدیرای اینجا بگو یه تجدید نظری بکنند ما رو حذف کنند چرا اینطوریه نمی گذارند آدم بزنه پروفایل خودش رو شت پت کنه
باجازه خدا نگهدار.خخخخخ

1400/08/11 - 10:39 ·
ber99keh

من بعضی وقتا صبح ها باقله با سبزی و لیمو و پیاز میزنم تو رگ همسایه.خیلی کیف داره {-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

1400/08/11 - 10:39 ·
gholamali

عخی ای گفتی باقله با روغن زیتون روش کنی با لیمو عخی عخی پری روز بود ما زدیم اول صبح زود جات سبز.خخخخخخخ

1400/08/11 - 10:40 ·
ber99keh

خیلی خوشمزه ست.نوش جونت همسایه{-7-}

1400/08/11 - 10:43 ·
ber99keh

به سلامت همسایه.کجا بری بیا یکم با هم حرف میزنیم.می خندیم.دلمون وامیشه

1400/08/11 - 10:44 ·
Reza14

کلی پولشه همون در ،فروشیه {-a151-}

1400/08/11 - 10:46 ·
gholamali

شوخی نکن از خصوصی ما فقط همون در مانده .خخخخخخخ

1400/08/11 - 14:05 ·