وقتی بچه بودم زنگ یه خونه رو که میزدم در نمیرفتم،
وامیستادم تا صاحبخونه در رو باز کنه بعد قدم زنان از جلوش رد میشدم!


اونم محاسبه میکرد با خودش میگفت کسی که زنگ رو زده الان رسیده سر کوچه پس این نیست!

از همون طفولیت علم فیزیکم خوب بود
2021/11/02 - 15:36
دیدگاه
Reza14

افرین {-18-}

1400/08/11 - 16:19 ·
gholamali

نه پسندت هست .خخخخخخ

1400/08/11 - 16:21 ·
Reza14

عالیات و باقیات اکی اکی {-18-} فیزیکت بیست

1400/08/11 - 16:24 ·
gholamali

یه بنده خدای بود گفت غلامعلی می دونی داداش همه برا خودشون گوهی شدن من هنوز همون آقای که بودم هستم گفتم دستت درد نکنه خدا از آقایی کمت نکنه.خخخخخخ{-33-}

1400/08/11 - 16:26 ·
Reza14

{-18-}{-18-}

1400/08/11 - 16:29 ·
gholamali

ینی با خاک یکسانمون کرد با تعاریفی که از ما می کرد.خخخخخخخ

1400/08/11 - 16:30 ·
Reza14

ی تف غلیظ مینداختی تو صورتش لنتی {-18-}

1400/08/11 - 16:31 ·