ما ایرانیا اگه همه گناهامون بخشیده بشه بازم واسه دوتا دروغ (اونم سلام میرسونه) و (قابل شما رو‌ نداره) میریم جهنم
2021/11/02 - 16:34
دیدگاه
eryt

احسنت احسنت.خخخخخخخ

1400/08/11 - 16:35 ·
Reza14

قربون تو {-a151-}

1400/08/11 - 16:40 ·
eryt

خدا نکنه
اونم سلامت رساند گفتی خوبی.خخخخخ

1400/08/11 - 16:42 ·
Reza14

عه لنتی {-18-}

1400/08/11 - 16:44 ·
eryt

من دیگه برم
مراقب خودت باش خدا نگهدار

1400/08/11 - 16:45 ·
Reza14

قربونت داداش ، همچنین ، در پناه خدا

1400/08/11 - 16:51 ·