اینم واسه یاسی


2021/11/02 - 17:21 در بوشهری ها
پیوست عکس:
www.araas_.ir-24-7.jpg
www.araas_.ir-24-7.jpg · 500x676px, 40KB
دیدگاه
yasi

فدات ولی من این مدلا میپسندم{-7-}

1400/08/11 - 17:26 ·
Reza14

چه عروس شل و ولی اییش {-18-}

1400/08/11 - 17:27 ·
ber99keh

اینو واسه عقدت بپوش.اونو واسه عروسیت {-41-}{-41-}{-41-}

1400/08/11 - 17:28 ·
yasi

رضا {-9-}

1400/08/11 - 17:30 ·
yasi

باشه دستت درد نکنه عزیزم{-49-}

1400/08/11 - 17:31 ·
mohsen3335

برا یاسی خیسش کن {-7-}

1400/08/11 - 17:32 ·
Reza14

واسه پاتختش چی {-7-}

1400/08/11 - 17:32 ·
ber99keh

خواهش گلم {-49-}{-49-}{-49-}

1400/08/11 - 17:33 ·
yasi

محسن اون قسمتش با خودمه{-34-}

1400/08/11 - 17:33 ·
yasi

رضا فکر همه چی هم هس{-11-}

1400/08/11 - 17:34 ·
1angel

رضا ب فکر اولشه محسن ب آخرش فکر میکنه {-a105-}

1400/08/11 - 18:10 ·
mohsen3335

اخرش نه ... یچی دیگه {-18-}{-18-}

1400/08/11 - 18:25 ·
yasi

{-15-}

1400/08/11 - 18:38 ·
1angel

یچی دیگه

1400/08/11 - 18:41 ·
Reza14

میگم غلامعلی رو بیاریم واسه وسطش {-7-}
خیسش کنو خوب اومدی محسن {-18-}
یاسی خو ببین چقدر شل و وله اچار کشی میخواد {-7-}

1400/08/11 - 18:58 ·
yasi

وسط چی؟
رو تن اون بنده خدا شل وله واسه خودم خوبه{-34-}

1400/08/11 - 19:07 ·
1angel

اینا چرا مرموز حرف میزنن من ک متوجه نمیشم

1400/08/11 - 19:09 ·
yasi

فرشته باید یه دوره زبون تیکه پرونی یاد بگیری{-34-}

1400/08/11 - 19:11 ·
1angel

الان تیکه انداختن یعنی...

1400/08/11 - 19:13 ·
yasi

اره

1400/08/11 - 19:18 ·
Reza14

وسط پیشونیش {-18-} ای ای خدا منو کجا میشونی {-18-}
مرموز نیس خو جدی گفتم {-54-}

1400/08/11 - 19:19 ·
1angel

ب حسابشون برس یاسی ...دستم بنده فعلا

1400/08/11 - 19:19 ·
yasi

رضا لباسی میپوشم که نیاز به کمک نداشته باشم{-34-}

1400/08/11 - 19:25 ·
yasi

فرشته من عادت دارم{-49-}

1400/08/11 - 19:26 ·
Reza14

اوو اوو یاسیشونو فرستاد {-18-} نمیشه یاسی زیپ لباس عروس پشتشه یکی باید بک
شه بالا یکی هم بعدن بکشه پایین {-18-} تف تو روت برکه با مزونت ، همه اتیشا از گو ر تویه {-18-}

1400/08/11 - 19:30 ·
yasi

همونی واسش میپوشم اینکارا انجام میده{-7-}

1400/08/11 - 19:36 ·
Reza14

افرین ب تو ریاضیاتتم که خوب شد منم همینو گفتم {-18-}
نه الان ابشن دارشم اومده کنترل ریموت دار داره میزن میکشه بالا میزنی میکشه پایین {-18-}
برکه بیچارت میکنم بزار بیام از سفر یک مزونی نشونت بدم {-18-}

1400/08/11 - 19:43 ·
yasi

خوب بود
نه اون بنده خدا هم باید یه زحمتی بکشه{-15-}

1400/08/11 - 19:52 ·
Reza14

اره خو طفلی زحمتش زیاد میشه {-7-}{-18-}

1400/08/12 - 03:12 ·
yasi

{-35-}

1400/08/12 - 06:51 ·