تنهایی فقط دور بودن از یک تن نیست؛ بلکه دور بودن و جدا ماندن از همهٔ چیزی است که می‌خواهیم باشد و نیست و می‌خواهیم باشیم و نیستیم.

2021/11/02 - 19:25 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-26-54.jpg
photo_2021-11-02_19-26-54.jpg · 1280x1280px, 44KB
دیدگاه
Reza14

سلام داتام جان ، لایکی {-37-}

1400/08/11 - 19:34 ·
datam

سلام رضا جان ممنونم {-35-}

1400/08/11 - 19:35 ·
Reza14

فدات داداش خوبی ، روبه راهی ؟

1400/08/11 - 19:43 ·
datam

قربونت برم رضا خوبم خداروشکر تو چطوری؟ خوبی؟

1400/08/11 - 19:45 ·
Reza14

عزیزمی ، قربونت خوبم شکر ، میبینمت شاد میشم خدا حافظت باشه دلت شاد و لبت خندون داداشم

1400/08/11 - 19:47 ·
datam

فدای تو رضا جان عزیزی این حس دوطرفس داداش ممنونم خیلی گلی

1400/08/11 - 19:48 ·
Reza14

پایدار باشی داداش گلم {-29-}

1400/08/12 - 03:14 ·