بی‌شک جهان را به عشق کسی آفریده‌اند، چون من که آفریده‌ام از عشق جهانی برای تو!

2021/11/02 - 19:28 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-29-25.jpg
photo_2021-11-02_19-29-25.jpg · 1280x869px, 106KB