گاهی تمام چیزی که یک نفر نیاز دارد دستی برای گرفتن و قلبی برای درک کردن است.

2021/11/02 - 19:35 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-35-46.jpg
photo_2021-11-02_19-35-46.jpg · 500x332px, 20KB
دیدگاه
Reza14

{-35-}{-37-}

1400/08/11 - 19:45 ·
datam

ممنونم {-a180-}

1400/08/11 - 19:49 ·