گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر
چون ماه شبی می‌کشم از پنجره سر
اندوه، که خورشید شدی، تنگِ غروب
افسوس، که مهتاب شدی وقت سحر

2021/11/02 - 19:36 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-38-00.jpg
photo_2021-11-02_19-38-00.jpg · 1023x1280px, 121KB