رابطه‌ زمانی محکم‌تر می‌شه که هر دو نفر خودشون بخوان که اشتباهاتشون رو درک کنند و هم دیگه رو ببخشند.

2021/11/02 - 19:38 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-40-03.jpg
photo_2021-11-02_19-40-03.jpg · 1199x876px, 377KB