یکی از دلایل عدم صداقت در روابط، ترس از طرد شدن است. ترس از اینکه ما به اندازهٔ کافی خوب نباشیم.

2021/11/02 - 19:39 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-39-26.jpg
photo_2021-11-02_19-39-26.jpg · 1080x939px, 86KB