گفتی سپیده‌دم چه دل‌انگیز و دلرُباست
گفتم تبسم تو بسی دلرباتر است
گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صُبح
گفتم که چهره‌ ی تو از آن دلگشاتر است


2021/11/02 - 19:57 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-02_19-58-38.jpg
photo_2021-11-02_19-58-38.jpg · 500x333px, 16KB
دیدگاه
nooor

لااایک ب خودت و مشیری{-7-}

1400/08/16 - 21:18 ·