آقا نکنه پارتی می خواد تا جواب ما رو بدهید یا درخواست اداری می خواد !!!!!

با عرض سلام

اینجانب غلامعلی از شما مدیران اداره نایس فان یه عرض درخواست داشتم و این هست که ما را به یک تیپا و یک مشت و لقد از نایس فان بیرون فرمایید
و من الله توفیق

امضا:کوچک همه شما مدیران غلامعلی
2021/11/03 - 09:34
دیدگاه
ber99keh

دلت کتک میخاد.بشین سرجات {-5-}{-a70-}{-66-}

1400/08/12 - 09:57 ·
off

نزن بابا خر اصلا برا خودت فقط بذارید من برم تا پلیس نیامده صاحب خر دارعه میاد.خخخخخخخ

1400/08/12 - 10:10 ·
ber99keh

عمرا بذاریم از اینجا بری همسایه {-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/12 - 10:15 ·
off

{-18-}میگم بیاد شر میشع ها گفته باشم خودت می دونی حالا کجا قایم بشم قسم حضرت عباسی یا دم خر پیدا نباشه.خخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 10:20 ·
ber99keh

کجابری دوست نداری هر روز بیای نیا همسایه.ولی حرف از رفتن همیشگی نزن
{-a166-}{-a166-}{-a166-}

1400/08/12 - 10:22 ·
off

چشم ولی من یجوری به مدیر نایس فان خواستم که تو رودربایستی گیر کنه منو بیرون کنه دیگه دیر شده اگه بیرونم نکرد چشم هستم اگه کرد هم ببخشید دیگه شرمنده اخلاق ورزشیتونم.خخخخخخخ

1400/08/12 - 10:27 ·
ber99keh

یعنی اینجا اینقدر بهت بد می گذره همسایه.یا ما دوستای خوبی واستون نیستیم

1400/08/12 - 10:34 ·
off

نه بد نمی گذره گاهی شاید اتفاقا خیلی خوب می گذره باید رفت خب.خخخخخ

1400/08/12 - 10:37 ·
ber99keh

{-30-}{-30-}{-36-}

1400/08/12 - 11:00 ·