بد و خوب جهان در چشم ما هرچند یکسان است
چه بازی‌ها که پشت پرده تقدیر پنهان است

اگر بر تن هزاران زخم دارم، این جراحت ها
شمارِ روزهای رفته بر دیوار زندان است

من از آن روز از دلبستگی دیگر نمیترسم
ِکه فهمیدم دل از مهر تو کندن نیز آسان است!

چه غم، گر در وفاداری کسی چون من نمی‌یابی
برای بی وفایی مثل تو عاشق فراوان است

بنازم باغبانی را که فصل چیدن گلها
خود از شرمندگی چون غنچه ها سر در گریبان است


2021/11/03 - 09:38
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۰۹۱۸-۰۸۴۹۰۷_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۰۹۱۸-۰۸۴۹۰۷_MoboTel.jpg · 718x1018px, 64KB
دیدگاه
sun

عالی بود

1400/08/12 - 19:02 ·
mohsen3335

مرسی

1400/08/12 - 19:20 ·