همه دیدنی ها ارزش دیدن ندارند بعضی ندیدنی ها را باید بیشتر دید.

2021/11/03 - 12:10
پیوست عکس:
c2b605f01d0eb0c121c8c1b167583710.gif
c2b605f01d0eb0c121c8c1b167583710.gif · 375x500px, 3MB
دیدگاه
Farid

روی بعضی دیدنیهام باید چشم بست و چشمپوشی کرد دست کشید{-29-}

1400/08/12 - 12:12 ·
nicefun

افرین امروز دقیقا همین کارا کردم

1400/08/12 - 12:17 ·
Farid

ممنون داشی {-35-}

1400/08/12 - 12:24 ·
nicefun

فدات فرید

1400/08/12 - 12:24 ·
Farid

نشی داشی برام عزیزی
عزیزتر از قبل
الگوم رامین بود و هست دلیل پابندیم به شبکه نایس بوده

1400/08/12 - 12:27 ·
nicefun

سلامت باشی کاری که گفتم بکن تا بازدهی سایت ببینم میتوانم مثل قبل بکنم

1400/08/12 - 12:30 ·
Farid

اوکی داشی استارت زدم فقط بگی منو خخخخخ

1400/08/12 - 12:36 ·
mehrrsa

چ دلو قلوه ای

1400/08/12 - 12:38 ·
nicefun

من سر حرفم هستم من وقت نمیکنم کار کنم می خواهم تیم تشکیل بدهید و ببینیم سایت میتوانیم دوباره رتبه 100 ایران از آن خودمون کنیم تا انشالله یه سرمایه گذار پیدا کنیم تبلیغات گسترده و امکانات گذاشت

1400/08/12 - 12:43 ·
Farid

انشالله
هماهنگم باهات داشی

مهرسی شیطونک استارت بزن مث هشتکای من خانمم

1400/08/12 - 12:48 ·
mehrrsa

سخته من تنبلم {-7-}

1400/08/12 - 12:49 ·
Farid

ای تنبل کپی کن از منو رامین{-33-}

1400/08/12 - 12:52 ·
mehrrsa

باشعععع چشم

1400/08/12 - 13:01 ·
Farid

بی بلاااااا

1400/08/12 - 13:01 ·
nicefun

فرید پست میزنی متن بنویس داخلش سعی کن از کلمات با فونت درست استفاده کنی متن کپی کن توی نوت پد بعد کپی کن اینجا تا فونتش درست بشه

1400/08/12 - 14:42 ·
Farid

اوکی داشی حله

1400/08/12 - 14:55 ·

باز نشر توسط