ما بالاخره نفهمیدیم فضای مجازیه یا باغ وحش…!
هر کیو میبینی یا گرگه…!
یا عقابه…!
یا شیر…!
یا پلنگ…!
یا سگ…!
یه سریام که شاخن…!اقا برید کنار من رد شم
چخه چخه…!!!!!
2021/11/03 - 14:21