آخرین جملات یک سوسک
هنگام کشته شدنش توسط یک مرد:

بکش…
آررره بیا منو بکش
تو حسودیت می‌شه!!!
از اینکه زنت ازمن می‌ترسه ولى از تو نمی‌ترسه

واقعیت های زندگی!!!
2021/11/03 - 15:12
دیدگاه
1angel

اینقدر گفتم از سایت نرو ...رفتی با سوسکا هم صحبت شدی {-18-}

1400/08/12 - 15:28 ·
eryt

{-18-}چه کار کنیم گفتم بلکه دوتاشون رو بگیرم بیارم بندازوم تو جون این مدیرا بلکه با سوسک تهدیدشون کنم عخی حیف که اصلا راضی نمی شوند.خخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 15:32 ·
eryt

{-33-}من زور به این میاد که اصلا پیام های منو هیچ کدمشون جواب نمی دهند پیام خصوصی دادم اصلا انگا نه انگار چرا اخه یکی با من حرف نمی زنه .خخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 15:33 ·
1angel

این راهکارا جواب نمیده ...{-18-}

1400/08/12 - 15:36 ·
eryt

{-18-}خو چه کار کنم دیگه چند وقتی هم در پست هام فحش های جدید می گذاشتم لهشون فحش می دادم بازهم کسی نیامد منو بیرون کنه .خخخخخ
مثلا مدیرای پلشتو زشتو چرکینو
مدیرای چیل زشتو
و.....
بازهم کسی منو بیرون نکرد.خخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 15:39 ·
1angel

ب خر مش قربون قسمشون بده ..روشون تاثیر میزاره{-18-}

1400/08/12 - 15:53 ·
eryt

{-18-}وقتی تو نخوردی اونا عمرا بخورند .خخخخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 15:54 ·
1angel

اونا براشون مهم نیست نگران نباش{-18-}

1400/08/12 - 15:59 ·
eryt

{-33-}اگه نبود این همه وقت منو پس دست نمی گرفتن می گذاشتن بذارم برم بذارید من یررررررررررم.خخخخخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 16:00 ·
1angel

اون بالا دگمه خروجه ..میتونی بزنی خودتو خلاص کنی{-18-}

1400/08/12 - 16:02 ·
eryt

{-33-}نه اینطوری به درد نمی خوره باس بروی گمنام بدون نام نشون نه اینطوری به کارم نمیاد.خخخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 16:03 ·
1angel

تو روحت ..تو قصد رفتن نداری ...من رفتم{-32-}

1400/08/12 - 16:06 ·
eryt

{-18-}نه وایسا به جان خر مشت قربون وایسا.خخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 16:07 ·
1angel

خر مش قربون ی جفتک بهت بزنه دیگه اینقدر جون با ارزششو قسم نخوری

1400/08/12 - 16:10 ·
eryt

{-18-} بوی وای وای چقدر خاطر خر مشت قربون می خواهی بخاطر خر مشت قربون وایساد.خخخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 16:11 ·
eryt

{-33-}اگه یکی بود اندازه همین قدری که تو خاطر خر مشت ق ربون می خواهی خاطر مو می خواست
بقول اون خواننده می گفت محض رضای دخترو خودمو تو گِل می پلکونوم.خخخخخخخخخخ{-33-}

1400/08/12 - 16:14 ·
1angel

هنوز آماده رفتن نشده بودم ...

1400/08/12 - 16:18 ·
1angel

خانومت ک هست ...دستش نمک نداره

1400/08/12 - 16:19 ·
eryt

حالا داروم شوخی می کنم خب یهو جدی نشو ینی فرق بین شوخی و جدی هنوز نمی دونی .خخخخخخخ

1400/08/12 - 16:22 ·
1angel

تا تو باشی دیگه قسم ندی {-18-}

1400/08/12 - 16:26 ·
eryt

خو حالا زهرم ترکید شوخی نمی فهمی .خخخخخخ

1400/08/12 - 16:31 ·