هركی الان داره با مخاطب خا3ش چت ميكنه بگه....!!!!!!!!!!!!!!!


تا فحشش بدم

والا!!!!!!!!!!!

من اينجا دارم پست ميزارم ملت دارن لاو ميتركونن

ايشاالله فیلترشکنتون قطع بشه
2021/11/03 - 15:20
دیدگاه
ber99keh

{-17-}{-17-}{-17-}{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/12 - 16:25 ·
off

خدایا ما رو با اینا محشور کن ببینم چی می گفتن به هم این همه وقت.خخخخخخخ

1400/08/12 - 16:36 ·
off

نه وجدانن چی میگن به هم ما تا میگم سلام طرف میگه خدا حافظ .خخخخخخخ

1400/08/12 - 16:37 ·
ber99keh

{-16-}{-16-}{-16-}{-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/12 - 16:37 ·
off

نه می خوام بدونم چی می گویند به هم خیلی برام سوال هست.خخخخخخخ

1400/08/12 - 16:38 ·
ber99keh

خب تو هم برو کی جلوتو گرفته {-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/12 - 16:47 ·
off

عخی پی وی که میگن دقیقا کجا می گویند من بلذ نیستم.خخخخخخ

1400/08/12 - 16:53 ·
ber99keh

نه بابا اون عینک ریبونت رو دربیار خوب چشاتو وا کن می بینی {-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/12 - 17:07 ·
off

الکی شوخی نکن من فکر کردم شب هست افیش افیش لامصب انگار عینک جوشکاری زدی هیچ دیده نمی شود مگر اینکه اشعه بازتاب بشود.خخخخخخخخ

1400/08/13 - 08:05 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}همسایه ی دیوونه

1400/08/13 - 08:14 ·
off

عه تازه فهمیدی من فکر نمی کردم اینقده دیر متوجه بشوی.خخخخخخخ

1400/08/13 - 08:19 ·
ber99keh

نه خیلی وقته متوجه شدم ولی گفتم بذار ببینم کی میخاد رو کنه خودشو {-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/13 - 08:22 ·
off

الکی نگو من که می فهمم نمی فهمیدی حالا برا مو کلاس بذار که می فهمیدم .خخخخخخخ

1400/08/13 - 08:25 ·
ber99keh

{-2-}{-2-}{-2-}

1400/08/13 - 08:38 ·
off

{-33-}ببین ولک تو اون دانشگاهی که درس می خواندی من استاد بودم درس می دادم الکی مثلا خب.خخخخخخ{-33-}

1400/08/13 - 09:34 ·
ber99keh

خب حالا استاد چی بودی مثلا{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/13 - 09:47 ·
off

گفتن نگو ریا میشعه ولی به تو میگم متخصص و فوق تخصص چر پرت گفتن داشتم.خخخخ

1400/08/13 - 13:40 ·