ساعت ۵ صبح صدای مسیج گوشیم اومد
با سختی از زیر لحاف دراومدم دیدم نوشته شده :

قالیشویی شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد.
اینقده خوشحال شدم که نگو، همش فکر میکردم اینا چند تا شعبه دیگه هم دارن به من نمیگن
2021/11/03 - 15:23