کجایی؟
شاید مسخره ترین سوالِ ممکن باشد
وقتی که
میدانی او همه جا هست
جزُ
در کنارِ تو...
کجایی؟
2021/11/03 - 18:07
دیدگاه
mohsen3335

تو قلب تو {-41-}

1400/08/12 - 18:20 ·
z923931302

{-26-}{-41-}

1400/08/12 - 18:21 ·