...
یه کلمه سوئدی هست به اسم "Smultronstället"
که معنی لغوی اش میشه "توت فرنگی وحشی"
ولی مفهوم کلمه چیز دیگه ایه.
به معنی یه جای خاصه که به قلب آدم نزدیکه که بقیه نمیتونن به راحتی بهش دست پیدا کنن،
جاییه که تنها با اون آدمی که دوستش داری خلوت میکنی واحساس راحتی میکنی...
‏
2021/11/04 - 09:22