‏چین به شهرونداش گفته غذا و آذوقه ذخیره کنن ولی دلیلشو نگفته

امیدوارم دلیلش پخش ویروس زامبی باشه که شاید یکم هیجان به زندگیامون تزریق بشه


خارج از شوخی داریم وارد مرحله آخری می شویم باس با غول بجنگیم .خخخخخ
2021/11/04 - 14:32