سلاااممم به همه خوبید خوشید ؟چیکارا میکنید دوستان

2021/11/05 - 23:21
دیدگاه
yasi

سلام غزل بانو قربونت
تو خوبی{-41-}

1400/08/14 - 23:26 ·
Ghazal

قربانت ههیچ ما میگذرونیم با روزگار

1400/08/15 - 00:05 ·
error

سلام گوگول

1400/08/15 - 00:07 ·
Ghazal

گوگول؟سلام

1400/08/15 - 00:40 توسط Mobile·
error

عاره گوگول ینی قشنگ:|

1400/08/15 - 01:03 ·
Ghazal

اها
مرسی عزیزم شما خوبی

1400/08/15 - 01:07 ·
error

مرسیییی
فک کنم با یکی دیگ از بچه عا اشتباه گرفتمت {-44-}
شایدم قبلتر باهات حرف زدم ندانم

1400/08/15 - 01:13 ·
Ghazal

نمیدونم یکم از خودت بگو تا ببینم باهم آشناییم

1400/08/15 - 01:15 ·
error

اسمم ک فاطمع س
در عاستانه ی بیستو سه سالگی

1400/08/15 - 01:17 ·
Ghazal

کجایی بودی؟ تقریبی هم سن هم هستیم

1400/08/15 - 01:19 ·
error

اصفهان
عه

1400/08/15 - 01:21 ·
Ghazal

عهدچ جالب اولین کسی هستی تو فیس میبینم عین خودم اصفهانی

1400/08/15 - 01:22 ·
Ghazal

خوشبختم من بهارم آخدای ۲۰ سالگیمه

1400/08/15 - 01:22 ·
error

منم خوشبختم از عاشناییت گوگول خانم {-7-}

1400/08/15 - 01:24 ·
Ghazal

دانشگاه میری؟

1400/08/15 - 01:26 توسط Mobile·
error

عاره، تو چی؟

1400/08/15 - 01:27 ·
Ghazal

اوهوم چی میخونی؟

1400/08/15 - 01:28 توسط Mobile·
error

پرستاری

1400/08/15 - 01:30 ·
Ghazal

خیلی عالیه موفق باشی قشنگم همینجا اصف دانشگاهته یا نه؟

1400/08/15 - 01:32 توسط Mobile·
error

مرسیییی عزیزم توعم همینطور
ن یزد
میگم گلی خانم من فلن برم
خوشحال شدم باهات حرف زدم
بوس بهت

1400/08/15 - 01:35 ·
Ghazal

قربانت
اوه اوه یزد من شنیدم با پا اصفهانیا خخخیلی بدن خیلی خوبکه مجازیه وگرن اذیتت میکردن
شبت بخیر عزیزم منم خوشحال شدم

1400/08/15 - 01:37 توسط Mobile·
error

خخخ، خیلی عادماشو دوس ندارم ولی در کل اصفهان خیلی بهتره
مرسییی گوگول

1400/08/15 - 10:59 ·
Ghazal

اصفهان که عااالیه امروز صبح گفتم پیاده روی کنم ررفتم سی وسه پل پیاده منجمد شدم برگشتم خونه و توبه کردم از پیاده روی

1400/08/15 - 16:42 ·
error

خیلی خوبه
عاره هوا خیلی سرد شده باید کلی چیز میز پوشیدو رفت بیرون

1400/08/15 - 18:38 ·
Ghazal

آره واقعا پالتو باید بپوشم دیگه خخخیلی سرد بود

1400/08/16 - 01:14 توسط Mobile·
error

مواظب خودت باش گوگول خانم{-49-}

1400/08/16 - 07:51 ·