_آیا آهنگ پیشواز میخواهید؟
خیر

_قرعه کشی بزرگ چطور؟
خیر

_طرح طلایی هم هستا
نخیر

_مشترک عزیز به دلیل بد اخلاقی ۵۰۰ تومن از حساب شما کسر میشود!
2021/11/06 - 08:32
دیدگاه
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/08/15 - 08:33 ·
off

ینی دنبال بهانه میگرده از حسابت کسر کنه .خخخخخخخ

1400/08/15 - 08:38 ·
ber99keh

خیلی.همه شون همین جورن {-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/15 - 08:41 ·
off

مثل یه بنده خدا هست دنبال بهانه هست زیر عهد قرار داد خر دزدی با نذری می خواد بزنه.خخخخخخ{-33-}

1400/08/15 - 08:44 ·
ber99keh

خب منم پیش اینا یاد گرفتم.دارم درس پس میدم{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/15 - 08:47 ·
off

نه سلطان شما استاد ما معلم مهد کودک.خخخخخخ

1400/08/15 - 08:50 ·
ber99keh

تازه فهمیدی {-33-}{-33-}{-33-}

1400/08/15 - 08:51 ·
off

نه خیلی وقته ملتفتم از اون وقتی که خر یک تک اور کلاس درس هاتون رو تک زدی.خخخخخخ{-18-}

1400/08/15 - 08:54 ·
ber99keh

بارکلا {-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/15 - 08:57 ·
off

عه به خودش باریکلا هم میگه میگم استاد شاگرد نیمکت نشین کلاس درستم فوت کوزه گری رو در چه می بینی.خخخخخخخخ

1400/08/15 - 08:59 ·