سلامتی اون پسری که شب عروسی عشقش قاطی کرد رفت دم تالار عروسی ،ولی نرفت تو که عروسی رو بهم بزنه صبر کرد وقتی عروس اومد بیرون با خشم رفت جلو ،تور صورت عروس رو برداشت
دید اصن اون نیست ..
اسکل تالارو اشتباه اومد بود
فامیلای دامادم گرفتن مثه سگ زدنش
2021/11/06 - 13:15
دیدگاه
_hedieh_

{-20-}

1400/08/15 - 13:43 ·
Reza14

{-35-}{-a151-}

1400/08/15 - 13:44 ·