شکست عشقی خیلی بده ولی تا حالا موقع نوشابه خوردن خندت گرفته که از دماغ و چشات نوشابه بزنه بیرون؟
2021/11/07 - 12:54
دیدگاه
off

@yasi

1400/08/16 - 12:55 ·
yasi

{-4-}

1400/08/16 - 13:24 ·
off

خب حالا دیگه دلت می خواد باز یادآوری کنم برات.خخخخخ

1400/08/16 - 14:26 ·
yasi

نوچ

1400/08/16 - 14:35 ·
off

خب خوبه ناخواسته دلت خواسته بود.خخخخخ

1400/08/16 - 14:37 ·
yasi

ولی منتظر تلافی باش{-34-}

1400/08/16 - 14:38 ·