‏بابام چند وقتیه ماشینشو فروخته عادت داشت صبحها قبل از روشن کردن بهش لگد بزنه گربه بیاد بیرون ازش،

الان ک نداره میاد تو اتاقم چند تا لگد به من میزنه بعد میره سرکار
2021/11/07 - 14:48