فکرکنم دیروز یا روز گذشته اش برای یه نفر پیامی دادم هنوز جواب نداده (البته در اینجا نبوده درجای دیگه) وشاید اینطرف هم اینجا باشه نمیدونم وشایدم کاربر مخفی باشه.

حالا بگذرم از این حرفا . مخاسم بگم که نکنه پیام من ویا پیاون بنده خدا توجاده هراز چون برف بوده وهست پیام گیر کرده باشه وردو بدل نشده خخخخخ
2021/11/07 - 16:16
دیدگاه
sarzaminman101

خودشو از دنبال کنندگان من حذف کرد خخخخخ{-18-}

1400/08/16 - 16:42 ·