‏+ از کجا فهمیدی زندگیتون تموم شده؟!
‏- دیگه غر نمی‌زد،
سفره رو قشنگ نمی‌چید،
آرایش برام نمی‌کرد،
دیر می‌کردم زنگ نمی‌زد،
چشاش برق نمی‌زند،
به شوخی‌هام نمی‌خندید...
‏+ درسته ولی چیکار کردی که به اینجا رسید؟!
‏- فکر کردم برای همیشه دارمش...


2021/11/07 - 18:40
دیدگاه
-extraordinary-

{-a84-}{-a75-}لایک ولی تو اینکارونکن

1400/08/16 - 21:36 ·
mohsen3335

{-27-}{-21-}

1400/08/16 - 21:45 ·